Галоўная Падаткаабкладанне ІП Падаткі і зборы, якія выплачваюцца індывідуальнымі прадпрымальнікамі Спрошчаная сістэма падаткаабкладання Спрошчаная сістэма падаткаабкладання на 2018 год Аб'ект падаткаабкладання

Аб'ект падаткаабкладання


АБ’ЕКТАМ ПАДАТКААБКЛАДАННЯ падатку пры спрошчанай сістэме прызнаецца валавая выручка.

ПАДАТКОВАЯ БАЗА падатку пры спрошчанай сістэме вызначаецца як грашовае выражэнне валавой выручкі.

ВАЛАВОЙ ВЫРУЧКАЙ прызнаецца СУМА выручкі ад рэалізацыі тавараў (работ, паслуг), маёмасных правоў і пазарэалізацыйных даходаў.

Пры гэтым ВАЛАВАЯ ВЫРУЧКА, атрыманая ў ЗАМЕЖНАЙ ВАЛЮЦЕ, пералічваецца ў беларускія рублі па афіцыйным курсе, устаноўленым Нацыянальным банкам Рэспублiкi Беларусь НА ДАТУ ФАКТЫЧНАГА атрымання ВАЛАВОЙ ВЫРУЧКІ (пункт 2 артыкула 288, пункт 6 артыкула 156 Падатковага кодэкса).

Палажэнні, устаноўленыя ў главе 34 Падатковага кодэкса для індывідуальных прадпрымальнікаў, прымяняюцца да натарыусаў, якія ажыццяўляюць натарыяльную дзейнасць у натарыяльным бюро, і адвакатам, якія ажыццяўляюць адвакацкую дзейнасць індывідуальна.
ВЫРУЧКА АД РЭАЛІЗАЦЫІ ТАВАРАЎ (РАБОТ, ПАСЛУГ), МАЁМАСНЫХ ПРАВОЎ вызначаецца індывідуальнымі прадпрымальнікамі ў парадку, які ўстаноўлены пунктам 6 артыкула 156 і артыкулам 176 (без уліку палажэнняў падпункта 4.9 пункта 4 дадзенага артыкула) Падатковага кодэкса для вызначэння даходаў, атрыманых ад рэалізацыі тавараў (работ, паслуг), маёмасных правоў, пры вылічэнні і выплаце падаходнага падатку з фізічных асоб З УЛІКАМ АСАБЛІВАСЦЯЎ, прадугледжаных артыкулам 288 Падатковага кодэкса (частка чацвёртая пункта 2 артыкула 288 Падатковага кодэкса).

Пры гэтым у дачыненні да ТАВАРАЎ (РАБОТ, ПАСЛУГ), МАЁМАСНЫХ ПРАВОЎ, ВЯРТАННЕ якіх (АДМОВА ад якіх) або ПАМЯНШЭННЕ КОШТУ якіх зроблены ў справаздачным перыядзе каляндарнага года, у якім плацельшчыкам прымяняецца спрошчаная сістэма, і выручка ад рэалізацыі якіх улічвалася ім пры вылічэнні падатковай базы падатку пры спрошчанай сістэме ў папярэднім справаздачным перыядзе таго ж каляндарнага года, СУВЫМЕРНАЕ ПАМЯНШЭННЕ ВЫРУЧКІ ад рэалізацыі гэтых тавараў( работ, паслуг), маёмасных правоў АЖЫЦЦЯЎЛЯЕЦЦА ў ТЫМ СПРАВАЗДАЧНЫМ ПЕРЫЯДЗЕ, у якім зроблена ўказанае ВЯРТАННЕ (АДМОВА) або ПАМЯНШЭННЕ КОШТУ.

У валавую выручку НЕ ЎКЛЮЧАЮЦЦА:

 • кошт дармова перададзеных тавараў (работ, паслуг), маёмасных правоў, уключаючы выдаткі на іх дармовую перадачу;
 • сумы падатку на даданую вартасць у індывідуальных прадпрымальнікаў, якія прымяняюць і (або) якія ўжывалі спрошчаную сістэму з выплатай падатку на даданую вартасць, вылічаныя імі ад выручкі ад рэалізацыі тавараў (работ, паслуг), маёмасных правоў у адпаведнасці з Падатковым кодэксам, а таксама сумы падатку на дададзены кошт, выплачаныя (утрыманыя) у замежных дзяржавах у адпаведнасцi з заканадаўствам гэтых дзяржаў;
 • сумы падатку на даданую вартасць, вылічаныя даверным кiраўнiком у адпаведнасці з Падатковым кодэксам з выручкi ад аказання даручыцелю паслуг па давернаму кіраванню маёмасцю;
 • выручка індывідуальных прадпрымальнікаў ад рэалізацыі тавараў (работ, паслуг) пры ажыццяўленні дзейнасці, па якой выплачваецца адзіны падатак з індывідуальных прадпрымальнікаў і іншых фізічных асоб;
 • сумы, атрыманыя ў выглядзе кампенсацыі абаненту субабанентаў кошту ўсіх відаў энергіі, газу, вады;
 • даходы індывідуальных прадпрымальнікаў, атрыманыя імі ў выглядзе страхавой кампенсацыі і (або) забеспячэння ў сувязі з надыходам адпаведных страхавых выпадкаў па дагаворах абавязковага страхавання, якое ажыццяўляецца ў парадку, устаноўленым заканадаўствам, і (або) па дагаворах добраахвотнага страхавання, па якiх страхавыя ўзносы (страхавыя прэміі) уносіліся індывідуальным прадпрымальнікам за кошт уласных сродкаў;
 • сумы кампенсуемых пазыкадаўцу пры перадачы маёмасці ў бязвыплатнае карыстанне расходаў, звязаных з маёмасцю, перададзеных у такое карыстанне, якія ўзнікаюць у сувязі з набыццём камунальных паслуг і іншых паслуг па змесце і эксплуатацыі гэтай маёмасці, а таксама выдаткаў, абавязак пакрыцця пазыкадаўцу якіх прадугледжана Прэзідэнтам Рэспублікі Беларусь (за выключэннем сум расходаў, якія адносяцца да работ (паслуг), выкананым (аказаным) пазыкадавальнікаў);
 • • даходы, якія атрымлівае індывідуальнымі прадпрымальнікамі ад камерцыйных арганізацый (за выключэннем акцыянерных таварыстваў), удзельнікамі, уласнікамі маёмасці якіх з'яўляюцца гэтыя індывідуальныя прадпрымальнікі, іх муж і жонка, бацькі (усынавіцелі), дзеці (у тым лiку ўсыноўленыя, удачароныя).

З улікам АСАБЛІВАСЦЯЎ ДЗЕЙНАСЦІ асобных індывідуальных прадпрымальнікаў у выручку ад рэалізацыі тавараў (работ, паслуг), маёмасных правоў у мэтах вызначэння падатковай базы і валавой выручкі ЎКЛЮЧАЮЦЦА:
 • пры РЭАЛІЗАЦЫІ тавараў (работ, паслуг), маёмасных правоў або здзяйсненні іншых здзелак, іншых юрыдычна значных дзеянняў НА ПАДСТАВЕ ДАГАВОРАЎ КАІСІІ, даручэння і іншых аналагічных грамадзянска-прававых дагавораў, а таксама пры аказанні паслуг па дагаворах транспартнай экспедыцыі ў камісіянера (паверанага), іншай аналагічнай асобы і экспедытара – сума ўзнагароджання, а таксама дадатковай выгады;
 • пры ЗДАЧЫ МАЁМАСЦІ ў арэнду (фінансавую арэнду (лізінг)) – сума арэнднай платы (лізінгавых плацяжоў), а таксама сума кампенсуемых выдаткаў, НЕ ЎКЛЮЧАНЫХ у арэндную плату (лізінгавы плацеж);
 • пры ВЫКАНАННІ ПРАЕКТНЫХ і БУДАЎНІЧЫХ работ – кошт праектных і будаўнічых работ, у тым ліку выкананых трэцімі асобамі, а таксама сумы, атрыманыя (належныя) у сувязі з выдаткамі, звязанымі з выкананнем названых работ (у тым ліку з выдаткамі, абумоўленымі правядзеннем дзяржаўнай экспертызы праектнай дакументацыі), і не ўключаныя ў кошт такіх работ;
 • пры РЭАЛІЗАЦЫІ ПАСЛУГ ПА ДАВЕРНЫМ КІРАВАННІ маёмасцю, аказаных даручыцелю (выгаданабытчыку), – сума атрыманага даверным кiраўнiком (якая належыць яму) узнагароджання па дамове давернага кіравання маёмасцю;
 • СУМЫ, атрыманыя ЗВЫШ КОШТУ РЭАЛІЗАЦЫІ тавараў (работ, паслуг), маёмасных правоў, у тым ліку сумы КАМПЕНСАЦЫІ РАСХОДАЎ, звязаных з рэалізацыяй тавараў (выкананнем работ, аказаннем паслуг), перадачай маёмасных правоў, НЕ ЎКЛЮЧАНЫЯ ў кошт тавараў (работ, паслуг) , маёмасных правоў (уключаючы сумы кампенсацыі пакупніком тавараў іх прадаўцу кошту набытых паслуг па дастаўцы (перавозцы) тавараў, не ўключаных у кошт гэтых тавараў);
 • СУМЫ РАСХОДАЎ, ЯКІЯ КАМПЕНСУЮЦЦА пазыкадаўцу пры перадачы маёмасці ў бязвыплатнае карыстанне, за выключэннем сум выдаткаў, якія не ўключаюцца ў валавую выручку.

ДА ПЕРАРЭАЛІЗАЦЫЙНЫХ ДАХОДАЎ адносяцца даходы, якiя ўключаюцца ў адпаведнасці з Падатковым кодэксам у склад пазарэалізацыйных даходаў пры вылічэнні падаходнага падатку з фізічных асоб, акрамя станоўчых розніц, якія ўзнікаюць пры пераацэнцы маёмасці (грашовых сродкаў на валютных рахунках у банках, у касах, у шляху) у замежнай валюце пры змяненні Нацыянальным банкам Рэспублікі Беларусь курсаў замежных валют на дату здзяйснення аперацыі (пункт 2 артыкула 288, падпункт 6.2 пункта 6 артыкула 176 Падатковага кодэкса).

Пазарэалізацыйныя даходы – даходы, атрыманыя ў сувязi з ажыццяўленнем прадпрымальніцкай (натарыяльнай, адвакацкай) дзейнасцю, непасрэдна не звязаныя з вытворчасцю і рэалізацыяй тавараў (работ, паслуг), маёмасных правоў.

Падрабязней глядзі артыкул 288 Падатковага кодэкса.