Галоўная Падаткаабкладанне фізічных асоб Дэклараванне даходаў і маёмасці Асобы, якія займаюць пасады, уключаныя ў кадравы рэестр Кіраўніка дзяржавы Рэспублікі Беларусь Асаблівасці дэкларавання даходаў і маёмасці асобамі, якія займаюць пасады, уключаныя ў кадравы рэестр Кіраўніка дзяржавы Рэспублікі Беларусь

Асаблівасці дэкларавання даходаў і маёмасці асобамі, якія займаюць пасады, уключаныя ў кадравы рэестр Кіраўніка дзяржавы Рэспублікі Беларусь

1. ПЕРАЛІК АСОБ, якія падаюць штогадовыя дэкларацыі аб даходах і маёмасці за 2017 год

З улікам палажэнняў часткі другой і чацвёртай артыкула 31 Закона Рэспублікі Беларусь ад 15 ліпеня 2015 года «Аб барацьбе з карупцыяй» (дзейнічае з 24.01.2016) (далей – Закон «Аб барацьбе з карупцыяй») штогадовыя дэкларацыі аб даходах і маёмасці падаюць:

1. асобы, прызначаныя на вышэйшыя дзяржаўныя пасады Рэспублікі Беларусь, іншыя пасады, уключаныя ў кадравы рэестр Кіраўніка дзяржавы Рэспублікі Беларусь;

2. іх супруг (супруга);

3. іх непаўналетнія дзеці, у тым ліку ўсыноўленыя (удачароныя);

4. паўналетнія блізкія сваякі, якія разам з імі пражываюць і вядуць агульную гаспадарку.

УВАГА! З 24.01.2016 абавязак па падачы дэкларацыі аб даходах і маёмасці ўскладаецца таксама на непаўналетніх дзяцей, у тым ліку ўсыноўленых (удачароных).

Азнаёміцца з асаблівасцямі падачы дэкларацыі аб даходах і маёмасці непаўналетнімі дзецьмі можна ТУТ

2. ДЭКЛАРАВАННЕ дадатковых звестак

Законам «Аб барацьбе з карупцыяй» да асоб, якія займаюць пасады, уключаныя ў кадравы рэестр Кіраўніка дзяржавы Рэспублікі Беларусь, іх супруга (супругі), непаўналетніх дзяцей, паўналетніх блізкіх сваякоў, якія разам з імі пражываюць і вядуць агульную гаспадарку, прад’яўляюцца дадатковыя патрабаванні пры адлюстраванні імі звестак аб маёмасці ў дэкларацыі.

Так, у дэкларацыях аб даходах і маёмасці за 2017 год, пададзеных указанымі асобамі, павінны быць адлюстраваны наступныя звесткі:

1. Звесткі аб маёмасці, якая знаходзіцца ва ўласнасці на дату падачы дэкларацыі, НЕЗАЛЕЖНА ад іх указання ў раней пададзеных дэкларацыях аб даходах і маёмасці

Згодна з артыкулам 27 Закона «Аб барацьбе з карупцыяй», абавязковаму дэклараванню падлягае маёмасць, якая належыць абавязанай асобе на праве ўласнасці на дату падачы дэкларацыі. З улікам дадзенай нормы, РАЗДЗЕЛ II дэкларацыі «Звесткі аб маёмасці» павінен быцьАБАВЯЗКОВА ЗАПОЎНЕНЫ.

УВАГА! Прадугледжаная раней у заканадаўстве магчымасць не запаўняць раздзел II дэкларацыі пры адначасовым запісе «Склад раней задэклараванай маёмасці не змяніўся» з 24 студзеня 2016 года ВЫКЛЮЧАНА.

2. ЗВЕСТКІ аб маёмасці, якая знаходзіцца ў фактычным уладанні, карыстанні.

Пад маёмасцю, якая знаходзіцца ў фактычным уладанні, карыстанні разумеецца маёмасць, якая знаходзілася ў фактычным уладанні, карыстанні на выплатнай ці бязвыплатнай аснове 183 дні і больш на працягу 2017 года, а менавіта:

 • зямельныя ўчасткі, капітальныя будыніны (будынкі, збудаванні), ізаляваныя памяшканні, машына-месцы;

 • транспартныя сродкі (за выключэннем мапедаў і прыраўнаваных да іх механічных транспартных сродкаў, веласіпедаў, гужавога транспарту), самаходныя машыны, марскія судны, судны ўнутранага плавання і змешанага (рака - мора) плавання, паветраныя судны;

 • творы мастацтва, каштоўныя металы і каштоўныя камяні, вырабы з іх, кошт кожнага з якіх перавышае адну тысячу базавых велічынь ці агульны кошт якіх перавышае 2 000 базавых велічынь.


Выключэнне з вышэй указанай маёмасці складаюць прадастаўленыя ва ўстаноўленым парадку:

 • жылыя памяшканні ў інтэрнаце;

 • жылыя памяшканні дзяржаўнага жыллёвага фонду;

 • маёмасць, якая выкарыстоўваецца з мэтай выканання службовых (працоўных) абавязкаў.


УВАГА! Звесткі аб такой маёмасці НЕ ЎКАЗВАЮЦЦА ў дэкларацыі аб даходах і маёмасці

Колькасць дзён знаходжання такой маёмасці ў фактычным уладанні, карыстанні на працягу перыяду, які дэкларуецца, устанаўліваецца асобамі, што падаюць дэкларацыю, самастойна.

Указаныя звесткі запаўняюцца ў раздзеле III дэкларацыі «Іншыя звесткі аб даходах і маёмасці».

3. Звесткі аб долях ва ўстаўных фондах (акцыях) гаспадарчых таварыстваў і аб’яднанняў, паях у маёмасці вытворчых і спажывецкіх кааператываў НЕЗАЛЕЖНА ад іх кошту на дату падачы дэкларацыі

Нягледзячы на тое, што формай дэкларацыі аб даходах і маёмасці прадугледжана ўказанне толькі звестак аб далях ва ўстаўных фондах (акцый) гаспадарчых аб’яднанняў і таварыстваў, паёў у маёмасці вытворчых і спажывецкіх кааператываў на суму, якая перавышае 15 000 базавых велічынь на дату падачы дэкларацыі, у адпаведнасці з часткай восьмай артыкула 31 Закона «Аб барацьбе з карупцыяй», асобы, якія займаюць пасады, уключаныя ў кадравы рэестр Кіраўніка дзяржавы Рэспублікі Беларусь, іх супруг (супруга), непаўналетнія дзеці, паўналетнія блізкія сваякі, якія разам з імі пражываюць і вядуць агульную гаспадарку, АБАВЯЗАНЫ ўказаць наступныя звесткі:

 • аб долях ва ўстаўных фондах гаспадарчых таварыстваў і аб’яднанняў незалежна ад іх кошту на дату падачы дэкларацыі;

 • аб акцыях гаспадарчых таварыстваў і аб’яднанняў незалежна ад іх кошту на дату падачы дэкларацыі;

 • паях у маёмасці вытворчых і спажывецкіх кааператываў незалежна ад іх кошту на дату падачы дэкларацыі.


Да гэтага, да спажывецкіх кааператываў адносяцца кааператывы, арганізаваныя для будаўніцтва і эксплуатацыі жылых дамоў, кіравання імі, а таксама гаражныя кааператывы і кааператывы, якія ажыццяўляюць эксплуатацыю аўтамабільных стаянак.

Указаныя звесткі запаўняюцца ў раздзеле III дэкларацыі «Іншыя звесткі аб даходах і маёмасці».


Напрыклад, супруга асобы, якая займае пасаду, уключаную ў кадравы рэестр Кіраўніка дзяржавы Рэспублікі Беларусь, ажыццяўляе будаўніцтва кватэры ў жыллёва-будаўнічым кааператыве. На працягу 2014-2017 гадоў ёю на будаўніцтва кватэры было ўнесена 20 548 рублёў (агульная сума ўнесенага пая на дату падачы дэкларацыі).

Паколькі жыллёва-будаўнічы кааператыў адносіцца да спажывецкіх кааператываў, запаўняючы дэкларацыю аб даходах і маёмасці за 2017 год, супруга ўказанай асобы павінна ў раздзеле III дэкларацыі адлюстраваць звесткі аб памеры ўнесенага ёю на будаўніцтва кватэры пая ў спажывецкім кааператыве ў памеры 20 548 рублёў.

4. Звесткі (тлумачэнні) аб крыніцах і памерах даходаў, за кошт якіх набыта (атрымана ва ўладанне, карыстанне) маёмасць, указаная ў дэкларацыі.

З улікам патрабаванняў Закона «Аб барацьбе з карупцыяй» асобы, якія займаюць пасады, уключаныя ў кадравы рэестр Кіраўніка дзяржавы Рэспублікі Беларусь, іх супруг (супруга), непаўналетнія дзеці, паўналетнія блізкія сваякі, якія разам з імі пражываюць і вядуць агульную гаспадарку, у дэкларацыі аб даходах і маёмасці ўказваюць ЗВЕСТКІ (ТЛУМАЧЭННІ) АБ КРЫНІЦАХ І ПАМЕРАХ ДАХОДАЎ, за кошт якіх была набыта (атрымана ва ўладанне, карыстанне) маёмасць, указаная ў дэкларацыі аб даходах і маёмасці.

УВАГА! Звесткі (тлумачэнні) аб крыніцах даходаў складаюцца з наступных частак:
 • крыніца даходу – найменне арганізацыі, прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое ёсць) індывідуальнага прадпрымальніка ці фізічнай асобы, ад якіх атрыманы даход;

 • характар даходу – узнагароджанне за выкананне работ, аказанне паслуг, даходы ад продажу маёмасці, крэдыты, пазыкі, атрыманыя ў банках, арганізацыях ці ад фізічных асоб, даходы ў выглядзе дарэння грашовых сродкаў, даходы ад здачы жылля ўнаймы і інш.;

 • памер атрыманага даходу – указваецца ў лічбавым выражэнні з указаннем наймення валюты, у якой атрыманы даход.


Указаныя звесткі запаўняюцца ў раздзеле III дэкларацыі «Іншыя звесткі аб даходах і маёмасці».