Галоўная Падаткаабкладанне фізічных асоб Дэклараванне даходаў і маёмасці Дзяржаўныя службовыя асобы, якія займаюць адказныя пасады, і асобы, якія паступілі на дзяржаўную службу шляхам выбрання Асаблівасці дэкларавання даходаў і маёмасці дзяржаўнымі службовымі асобамі, якія займаюць адказныя пасады, і асобамі, якія паступілі на дзяржаўную службу шляхам выбрання

Асаблівасці дэкларавання даходаў і маёмасці дзяржаўнымі службовымі асобамі, якія займаюць адказныя пасады, і асобамі, якія паступілі на дзяржаўную службу шляхам выбрання


1. ПЕРАЛІК АСОБ, якія прадстаўляюць штогадовыя дэкларацыі аб даходах і маёмасці за 2017 год

З улікам палажэнняў часткі першай, трэцяй i чацвёртай артыкула 31 Закона Рэспублікі Беларусь ад 15 лiпеня 2015 года «Аб барацьбе з карупцыяй» (уступіў у сілу з 24.01.2016) (далей – Закон «Аб барацьбе з карупцыяй») штогадовыя дэкларацыі аб даходах і маёмасці Кіраўніку Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь прадстаўляюць:

1. дзяржаўныя службовыя асобы, якія займаюць адказныя пасады, і асобы, якія паступілі на дзяржаўную службу шляхам выбрання;

2. іх муж (жонка);

3. іх непаўналетнія дзеці, у тым лiку тых, якіх усынавілі (удачарылі);

4. паўналетнія блізкія родныя, якія пражываюць сумесна з імі і вядуць агульную гаспадарку.

УВАГА! З 24.01.2016 абавязкі па прадстаўленні дэкларацыі аб даходах і маёмасці ўскладаюцца таксама на непаўналетніх дзяцей, у тым ліку тых, якіх усынавілі (удачарылі).

Азнаёміцца з асаблівасцямі прадстаўлення дэкларацыі аб даходах і маёмасці непаўналетнімі дзецьмі можна ТУТ

2. ДЭКЛАРАВАННЕ дадатковых звестак

Законам «Аб барацьбе з карупцыяй» да дзяржаўных службовых асоб, якія займаюць адказныя пасады, і асоб, якія паступілі на дзяржаўную службу шляхам выбрання, іх мужу (жонцы), непаўналетнім дзецям, паўналетнім блізкім родным, якія пражываюць сумесна з імі і вядуць агульную гаспадарку, прад’яўляюцца дадатковыя патрабаванні пры адлюстраванні імі звестак аб маёмасці ў дэкларацыі.

Так, у дэкларацыях аб даходах і маёмасці за 2017 год, якія прадстаўляюцца названымі асобамі, павінны быць адлюстраваны наступныя звесткі:

1. Звесткі аб маёмасці, якая знаходзіцца ва ўласнасці на дату прадстаўлення дэкларацыi, НЕЗАЛЕЖНА ад іх указання ў прадстаўленых раней дэкларацыях аб даходах і маёмасці.

Згодна з артыкулам 27 Закона «Аб барацьбе з карупцыяй», абавязковаму дэклараванню падлягае маёмасць, якая належыць абавязанай асобе па праву ўласнасці на дату прадстаўлення дэкларацыi. З улікам дадзенай нормы, РАЗДЗЕЛ II дэкларацыі «Звесткі аб маёмасці» павінен быць АБАВЯЗКОВА ЗАПОЎНЕНЫ.

УВАГА! Прадугледжаная раней у заканадаўстве магчымасць не запаўняць раздзел II дэкларацыі пры адначасовым адлюстраванні запісу «Склад раней задэклараванай маёмасці не змяніўся» з 24 студзеня 2016 года ВЫКЛЮЧАНА.

2. Звесткі аб маёмасці, якая знаходзіцца ў фактычным валоданні, карыстанні.

Пад маёмасцю, якая знаходзіцца ў фактычным валоданні, карыстанні разумеецца маёмасць, якая знаходзілася ў фактычным валоданні, карыстанні на аплатнай або бязвыплатнай аснове 183 дні і больш на працягу 2017 года, а менавіта:

 • зямельныя ўчасткі, капітальныя пабудовы (будынкі, збудаванні), ізаляваныя памяшканні, машына-месцы;

 • транспартныя сродкі (за выключэннем мапедаў і прыроўненых да іх механічных транспартных сродкаў, веласіпедаў, гужавога транспарту), самаходныя машыны, марскія судны, судны ўнутранага плавання і змешанага (рака - мора) плавання, паветраныя судны;

 • творы мастацтва, каштоўныя металы і каштоўныя камяні, вырабы з іх, кошт кожнага з якіх перавышае адну тысячу базавых велiчынь або агульны кошт якіх перавышае 2 000 базавых велічынь.

Выключэннем з вышэйпералічанай маёмасці з’яўляюцца прадастаўленыя ва ўстаноўленым парадку:

 • жылыя памяшканнi ў інтэрнаце;

 • жылыя памяшканнi дзяржаўнага жыллёвага фонду;

 • маёмасць, якая выкарыстоўваецца з мэтамі выканання службовых (працоўных) абавязкаў.

УВАГА! Звесткі аб такой маёмасці НЕ ЎКАЗВАЮЦЦА ў дэкларацыі аб даходах і маёмасці.

Колькасць дзён знаходжання такой маёмасці ў фактычным валоданні, карыстанні на працягу дэкларуемага перыяду ўстанаўліваецца асобамі, якія прадстаўляюць дэкларацыю, самастойна.

Указаныя звесткi запаўняюцца ў раздзеле III дэкларацыі аб даходах і маёмасці «Звесткі аб маёмасці»* (што знаходзіцца ў фактычным валоданні, карыстанні на аплатнай або бязвыплатнай аснове 183 і больш дзён на працягу дэкларуемага перыяду, за выключэннем прадастаўленых ва ўстаноўленым парадку жылых памяшканняў у інтэрнаце, жылых памяшканняў дзяржаўнага жыллёвага фонду, а таксама маёмасцi, якая выкарыстоўваецца з мэтамі выканання службовых (працоўных) абавязкаў).

3. Звесткі пра долі ва ўстаўных фондах (акцыях) гаспадарчых таварыстваў і суполак, паях ў маёмасцi вытворчых і спажывецкіх кааператываў НЕЗАЛЕЖНА ад іх кошту на дату прадстаўлення дэкларацыi.

Дзяржаўныя службовыя асобы, якія займаюць адказныя пасады, і асобы, якія паступілі на дзяржаўную службу шляхам выбрання, іх муж (жонка), непаўналетнія дзеці, паўналетнія блізкія родныя, якія пражываюць сумесна з імі і вядуць агульную гаспадарку, АБАВЯЗАНЫ адлюстраваць у дэкларацыі аб даходах і маёмасці наступныя звесткі:

 • пра долі ва ўстаўных фондах гаспадарчых таварыстваў і суполак незалежна ад іх кошту на дату прадстаўлення дэкларацыi;

 • пра акцыі гаспадарчых таварыстваў і суполак незалежна ад іх кошту на дату прадстаўлення дэкларацыi;

 • пра паі ў маёмасцi вытворчых і спажывецкіх кааператываў незалежна ад іх кошту на дату прадстаўлення дэкларацыi.

Пры гэтым, да спажывецкіх кааператываў адносяцца кааператывы, арганізаваныя для будаўніцтва і эксплуатацыі жылых дамоў, кіравання імі, а таксама гаражныя кааператывы і кааператывы, якія ажыццяўляюць эксплуатацыю аўтамабільных стаянак.

Напрыклад, жонка асобы, якая займае пасаду, уключаную ў кадравы рэестр Кiраўнiка дзяржавы Рэспублiкi Беларусь, ажыццяўляе будаўніцтва кватэры ў жыллёва-будаўнічым кааператыве. На працягу 2014-2017 гадоў ёю на будаўніцтва кватэры было ўнесена 205 480 000 рублёў (агульная сума унесенага паю на дату прадстаўлення дэкларацыі).
Паколькі жыллёва-будаўнічы кааператыў адносіцца да спажывецкіх кааператываў, запаўняючы дэкларацыю аб даходах і маёмасці за 2017 год, жонка указанай службовай асобы павінна ў раздзеле III дэкларацыі адлюстраваць звесткі пра памер унесенага ёю на будаўніцтва кватэры паю ў спажывецкім кааператыве ў памеры 205 480 000 рублёў.

Указаныя звесткi запаўняюцца ў пункце 2 раздзела II дэкларацыі аб даходах і маёмасці «Звесткі аб маёмасці (якая знаходзіцца ва ўласнасці на дату прадстаўлення дэкларацыі аб даходах і маёмасці)».

4. Звесткі (тлумачэнні) аб крыніцах і памеры даходаў, за кошт якiх набыта (атрымана ў валоданне, карыстанне) маёмасць, указаная ў дэкларацыі.

Згодна з часткай дзявятай артыкула 31 Закона «Аб барацьбе з карупцыяй», дзяржаўныя службовыя асобы, якія займаюць адказныя пасады, і асобы, якія паступілі на дзяржаўную службу шляхам выбрання, іх муж (жонка), непаўналетнія дзеці, паўналетнія блізкія родныя, якія пражываюць сумесна з імі і вядуць агульную гаспадарку, у дэкларацыі аб даходах і маёмасці ўказваюць ЗВЕСТКІ (ТЛУМАЧЭННІ) АБ КРЫНІЦАХ І ПАМЕРЫ ДАХОДАЎ, за кошт якіх у дэкларуемы перыяд набыта (атрымана ў валоданне, карыстанне) маёмасць, указаная ў дэкларацыі аб даходах і маёмасці.

УВАГА! Звесткі (тлумачэнні) аб крыніцах даходаў складаюцца з наступных частак:
 • крыніцы даходаў - назва арганізацыі, прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое ёсць) індывідуальнага прадпрымальніка або фізічнай асобы, ад якіх атрыманы даход;

 • характар даходу - узнагароджанне за выкананне работ, аказанне паслуг, даходы ад продажу маёмасці, крэдыты, пазыкі, атрыманыя ў банках, арганізацыях або ад фізічных асоб, даходы ў выглядзе дарэння грашовых сродкаў, даходы ад здачы жылля ў наём і інш.;

 • памер атрыманага даходу - указваецца ў лічбавым выражэнні з ўказаннем наймення валюты, у якой атрыманы даход.


Указаныя звесткi запаўняюцца ў раздзеле IV дэкларацыі «Звесткі (тлумачэнні) аб крыніцах і памеры выдаткаў, за кошт якіх у дэкларуемы перыяд набыта (атрымана ў валоданне, карыстанне) маёмасць, указаная ў дэкларацыі аб даходах і маёмасці)».