Галоўная Падаткаабкладанне фізічных асоб Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 19 верасня 2017 г. № 337 “Аб рэгуляванні дзейнасці фізічных асоб” Рэкамендацыі для фізічных асоб, якія ажыццяўляюць дзейнасць па заяўляльным прынцыпе з выплатай адзінага падатку Пераразлік адзінага падатку

Пераразлік адзінага падатку

У фізічнай асобы - плацельшчыка адзінага падатку ў працэсе ажыццяўлення дзейнасці могуць узнікнуць непрадбачаныя сітуацыі (напрыклад, хвароба, страта права карыстання гандлёвым месцам у сувязі з рэарганізацыяй рынка), у выніку якіх фізічная асоба, якая выплаціла за адпаведны перыяд адзіны падатак, вымушана прыпыніць або зусім спыніць ажыццяўленне дзейнасці.

Для такіх выпадкаў для плацельшчыкаў адзінага падатку заканадаўствам прадугледжана магчымасць пераразліку адзінага падатку з яго наступным вяртаннем (залікам) з бюджэту, але пры выкананні пэўных умоў.

Пералік падстаў, па якіх фізічная асоба мае права звярнуцца ў падатковы орган за пераразлікам адзінага падатку з наступным яго залікам (вяртаннем), з'яўляецца вычарпальным і ўключае ў сябе наступныя выпадкі:

часовая непрацаздольнасць плацельшчыка, калі такая непрацаздольнасць пацягнула спыненне працы абслугоўваючага аб'екта, гандлёвага месца, а пры рэалізацыі работ, паслуг па-за абслугоўваючым аб'ектам, - спыненне дзейнасці, якая абкладаецца адзiным падаткам, - на падставе выдаваемых упаўнаважанымi органамi дакументаў або завераных ва ўстаноўленым парадку iх копiй, якія пацвярджаюць непрацаздольнасць (лісток непрацаздольнасці (даведка аб часовай непрацаздольнасці), выдадзеныя і аформленыя ў адпаведнасці з заканадаўствам, або яго (Яе) дублікат);

страта плацельшчыкам права карыстання гандлёвымі, абслугоўваючымі аб'ектамі, гандлёвымі месцамі, у тым лiку памяшканнямi (будынкамi), якiя выкарыстоўваюцца для ажыццяўлення дзейнасці, - на падставе дакументаў, якія пацвярджаюць гэтую страту, або завераных ва ўстаноўленым парадку iх копiй;

неажыццяўленне дзейнасці з прычыны прыняцця дзяржаўнымі органамі рашэнняў, якія перашкаджаюць яе ажыццяўленню, - на падставе рашэнняў гэтых органаў або завераных ва ўстаноўленым парадку копій рашэнняў гэтых органаў або iншых дакументаў;

неажыццяўленне дзейнасці ў выніку ўзнікнення надзвычайных сітуацый.

У такіх сітуацыях фізічнай асобе неабходна звярнуцца ў падатковы орган з адпаведным пісьмовым паведамленнем, да якога прыкласці дакументы або копіі, якія пацвярджаюць наяўнасць падстаў для пераразліку адзінага падатку. На падставе прадстаўленых паведамлення і дакументаў падатковы орган на працягу аднаго працоўнага дня праводзіць пераразлік адзінага падатку і вызначае суму падатку, якая падлягае заліку ці вяртанню грамадзяніну.

Падатковы орган абавязаны паведаміць фізічнай асобе пра суму залішне выплачанага адзінага падатку, што ўтварыўся ў выніку яго пераразлiку, не пазней як за пяць дзён з дня правядзення пераразліку. У гэтых мэтах падатковы орган накіроўвае паведамленне ўсталяванай формы (дадатак 31 да пастановы Міністэрства па падатках і зборах Рэспублікі Беларусь ад 2013/04/26 № 14 "Аб некаторых пытаннях ажыццяўлення падатковымі органамі адміністрацыйных працэдур, усталяванні формаў некаторых дакументаў і прызнанні страціўшымі сілу некаторых пастаноў Міністэрства па падатках і зборах Рэспублікі Беларусь і асобных структурных элементаў пастаноў Міністэрства па падатках і зборах Рэспублікі Беларусь») у электронным выглядзе праз асабісты кабінет або на папяровым носьбіце. Таксама падатковы орган мае права выдаць на рукі плацельшчыку такое паведамленне, атрыманне якога пацвярджаецца подпісам плацельшчыка.