Галоўная Падаткаабкладанне ІП Тлумачэнне

Здача ў наём жылых памяшканняў для кароткатэрміновага пражывання

04.01.2019

Індывідуальныя прадпрымальнікі, пры ажыццяўленні дзейнасці па прадастаўленні спажыўцам жылых памяшканняў для кароткатэрміновага пражывання ў адпаведнасці з падпунктам 1.38 пункта 1 артыкула 296 Падатковага кодэкса Рэспублікі Беларусь (далей − Падатковы кодэкс) прызнаюцца плацельшчыкамі адзінага падатку з індывідуальных прадпрымальнікаў і іншых фізічных асоб (далей − адзiны падатак).

Пры гэтым індывідуальныя прадпрымальнікі прызнаюцца плацельшчыкамі адзінага падатку незалежна ад таго, кім фактычна аплачаны прадастаўленыя паслугі: непасрэдна самім спажыўцом, ці арганізацыямі і індывідуальнымі прадпрымальнікамі.

Спажыўцом прызнаецца грамадзянін, які мае намер замовіць ці набыць або які заказвае, набывае цi выкарыстоўвае тавары (работы, паслугі) выключна для асабістых, бытавых, сямейных i iншых патрэб, не звязаных з ажыццяўленнем прадпрымальніцкай дзейнасці.

Прадастаўленнем жылых памяшканняў для кароткатэрміновага пражывання з'яўляецца іх прадастаўленне па заключаных у каляндарным годзе двух і больш дагаворах, працягласць кожнага з якіх не перавышае пятнаццаці дзён.

Важна!

Пры заключэнні дагавораў з арганізацыямі па прадастаўленні месцаў для часовага пражывання супрацоўнікаў арганізацыі індывідуальным прадпрымальнікам неабходна ўлічваць, што супрацоўнікі арганізацыі ў мэтах падаткаабкладання належаць да спажыўцоў, паколькі фактычным карыстальнікам паслугі з'яўляюцца супрацоўнікі арганізацыі, гэта значыць фізічныя асобы, а арганізацыя выступае заказчыкам і гарантам аплаты паслуг, якія прадстаўляюцца індывідуальным прадпрымальнікам.

Адпаведна, пры заключэнні з арганізацыяй двух і больш дагавораў на тэрмін меншы за пятнаццаць дзён кожны, дзейнасць, якая якая ажыццяўляецца індывідуальным прадпрымальнікам, адносiцца да дзейнасці па прадастаўленні жылых памяшканняў для кароткатэрміновага пражывання.
 

Парадак вылічэння і выплаты адзінага падатку

Індывідуальныя прадпрымальнікі самастойна вылічваюць суму адзінага падатку зыходзячы з падатковай базы і ставак падатку, устаноўленых у населеным пункце, у якім яны ажыццяўляюць дзейнасць.

Стаўкі адзінага падатку для індывідуальных прадпрымальнікаў, якія прадстаўляюць жылыя памяшканні для кароткатэрміновага пражывання, усталёўваюцца за месяц рашэннямі абласных і Мінскага гарадскога Саветаў дэпутатаў.

Справаздачным перыядам адзінага падатку прызнаецца каляндарны месяц, у якім ажыццяўляецца здача ў наём жылых памяшканняў. Індывідуальныя прадпрымальнікі, якія здаюць адно жылое памяшканне, маюць права выбраць справаздачным перыядам каляндарны квартал.

Пры прадастаўленні індывідуальным прадпрымальнікам для кароткатэрміновага пражывання некалькіх жылых памяшканняў адзіны падатак выплачваецца па кожным жылым памяшканні.

У мэтах вылічэння адзінага падатку да жылых памяшканняў адносяцца: кватэра, жылы дом, жылы пакой.

Згодна з артыкулам 297 Падатковага кодэкса пры вылічэнні адзінага падатку  стаўкі адзінага падатку зніжаюцца для:

- фізічных асоб, упершыню зарэгістраваных у якасці індывідуальных прадпрымальнікаў, − на 25 працэнтаў у першыя тры месяцы пачынаючы з месяца, у якім індывідуальным прадпрымальнікам пачата прадпрымальніцкая дзейнасць, уключаючы апошні дзень месяца, у якім заканчваецца права на льготу

- плацельшчыкаў, якія дасягнулі агульнаўстаноўленага пенсійнага ўзросту, − на 20 працэнтаў пачынаючы з месяца, наступнага за месяцам, у якім узнікла права на льготу, на падставе дакумента, які сведчыць пра асобу, у якім указаны ўзрост;

У 2017 годзе агульнаўстаноўлены пенсійны ўзрост ўсталяваны: для мужчын − 60 гадоў 6 месяцаў, для жанчын − 55 гадоў 6 месяцаў.

- плацельшчыкаў-інвалідаў − на 20 працэнтаў пачынаючы з месяца, наступнага за месяцам, у якім узнікла права на льготу, на падставе пасведчання інваліда або пенсійнага пасведчання, што змяшчае дадзеныя аб прызначэнні яго ўладальніку адпаведнай групы інваліднасці і тэрміне, на які яна ўстаноўлена;

- іншых катэгорый плацельшчыкаў.

Для індывідуальных прадпрымальнікаў, зарэгістраваных упершыню, якія не ажыццяўляюць дзейнасць з моманту дзяржаўнай рэгістрацыі, тэрмін прадстаўлення падатковай дэкларацыі (разліку) па адзіным падатку і выплаты адзінага падатку ўсталяваны не пазней за працоўны дзень, што папярэднiчае дню ажыццяўлення такой дзейнасці.

У далейшым індывідуальныя прадпрымальнікі праводзяць выплату адзінага падатку і прадстаўляюць у падатковы орган падатковую дэкларацыю (разлік) па адзіным падатку не пазней за 1-е чысло справаздачнага перыяду (месяца або квартала).

Пры атрыманні выручкі ад аказання паслуг у суме, якая перавышае саракакратную суму адзінага падатку (без уліку льгот па адзіным падатку), індывідуальны прадпрымальнік абавязаны вылічыць даплату адзінага падатку ў памеры 5 працэнтаў з сумы такога перавышэння.

Указаная даплата праводзiцца не пазней за 1-е чысло другога месяца, наступнага за справаздачным перыядам, у якім утварылася сума такога перавышэння.
 

Парадак прыёму наяўных грашовых сродкаў

Індывідуальныя прадпрымальнікі пры здачы ў наём жылых памяшканняў для кароткатэрміновага пражывання прымаюць наяўныя грашовыя сродкі:

- без прымянення касавага абсталявання з выкарыстаннем квітанцыі або прыходнага касавага ордара − у выпадку здачы ў наём кватэры (пакоя ў кватэры);

- з выкарыстаннем касавага абсталявання − у выпадку здачы ў наём жылога дома (яго часткі).